TASUTA TRANSPORT
kui tellimus on üle 35 EURi
Abi
Interneti teel:
Ostukorv Ostukorv   0.00 Eur (0 toodet.) Osta

Miks osta meilt?
  • 1Parimad hinnad
  • 2Sõbralik teenindus
  • 3Kiire transport

Kasutustingimused

UAB Desmita Solutions, registrikood 302475657, aadress Vilkpedes str. 22, Vilnius Lithuania, LT 03151 Tel. No. +37061787175 (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab Eoptika.ee-s tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva Eoptika.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

1. E-pood

1.1. Eoptika.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2. Eoptika.ee on Teenuse osutajale kuuluv domeen.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse Eoptika.ee teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale.

2.4. Eoptika.ee -s pakutavaid tooteid müüakse ainult füüsilistele isikutele.

2.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane Eesti resident ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavate toodete juurde on reeglina märgitud kui kaua nende tellimine aega võib võtta. Eoptika.ee-s kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või Eoptika.ee programmides.

3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Eoptika.ee töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest Eoptika.ee -s. Eoptika.ee -s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (pangalink või arve).

3.5. Teenuse kasutaja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutajapoolset tellimuse täitmist. Kui Teenuse kasutaja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Teenuse kasutaja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Teenuse kasutaja soovib tasuda toote eest arvega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele.

3.6. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7. Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud Eoptika.ee -s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik Eoptika.ee -s olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta Eoptika.ee -s kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on Eoptika.ee -s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Vastavalt toote olemusele ja kaalule on võimalik tooted kätte toimetada kolmel (3) erineval viisil:

5.1.1. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires Eesti Posti liht maksikirjaga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja;

5.1.2. Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud kaubanduskeskuse SmartPOST-i pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 35 eurot. Kui tellimuse summa on alla 35 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 2 eurot, kui soovib kaupa saada SmartPostiga;

5.1.3. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires HRX kulleriga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 35 eurot. Kui tellimuse summa on alla 35 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 3,2 eurot, kui soovib kaupa saada HRX kulleriga.

5.2. Kontaktläätsede kohaletoimetamise aeg on toodud iga kontaktläätse puhul eraldi välja kontaktläätsede kohta käiva informatsiooni all.

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse osutajapoolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@Eoptika.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu punktile 7 – Tagastusõigus.

6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutaja tasutud summa tagasi hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.

6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastusõigus

7.1. Standardsete kontaktläätsede tagastamine.

7.1.1. Eoptika.ee-st ostetud standardsetele kontaktläätsedele kehtib kolmekümne (30) kalendripäevane tagastusõigus.

7.1.2. Standardsete kontaktläätsede tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja kõigepealt Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma ning Teenuse osutaja väljastab Teenuse kasutajale tagastamise numbri. Ilma selle numbrita Eoptika.ee ei aktsepteeri kontaktläätsede Teenuse osutajale tagasi saatmist.

7.1.3. Tagasi saadetud kontaktläätsed peavad olema: avamata (avamata konteiner/karp ja/või pakk), originaalpakendis ning sobilikud uuesti müümiseks, tagastatud kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, tagastamise numbriga, koopiaga tellimusest või arvest ning soovitavalt põhjendusega, miks kontaktläätsed tagastatakse.

7.1.4. Kontaktläätsede tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja.

7.1.5. Kontaktläätsede tagastamisel kohustub Teenuse osutaja kandma Teenuse kasutajale tagasi kontaktläätsede eest tasutud summa hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates kontaktläätsede Teenuse osutajale tagastamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.2. Mitte-standardsed kontaktläätsed.

7.2.1. Mitte-standardsed kontaktläätsed on: värvilised kontaktläätsed, efektiläätsed ning spetsiaalse disainiga kontaktläätsed (nagu toorilised ja multifokaalsed kontaktläätsed).

7.2.2. Kuna mitte-standardseid kontaktläätsi valmistatakse vastavalt laekunud tellimustele (seega on tegemist tootega, mis on valmistatud konkreetse Teenuse kasutaja esitatud tingimuste kohaselt), siis ei saa neid tagastada ega ümber vahetada ning tellimust saab katkestada ainult kahekümne nelja (24) tunni jooksul arvates tellimuse esitamisest. Vastav teade tuleb saata Teenuse osutaja e-posti aadressile info@Eoptika.ee.

7.3. Defektiga kontaktläätsed.

7.3.1. Kui Teenuse kasutaja avastab kohe pärast kontaktläätse kasutama hakkamist, et tegemist võib olla defektse kontaktläätsega, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale teada andma ning tagastama kontaktläätse ja originaalpakendi viivitamatult Teenuse osutajale ning lisama oma nime, tellimuse numbri ja põhjuse, miks kontaktläätsed tagastatakse.

7.3.2. Teenuse osutaja saadab kontaktläätse tagasi tootjale ekspertiisi teostamiseks ning juhul, kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist on defektse kontaktläätsega, siis on Teenuse kasutajal õigus saada defektse kontaktläätse asemele uus samasuguste parameetritega kontaktlääts tasuta ning Teenuse osutajal on kohustus asendada defektne kontaktlääts uuega. Teenuse osutajal ei ole kohustust ja võimalust tagastada Teenuse kasutajale defektse kontaktläätse eest tasutud raha, vaid ainult asendada samaväärse kontaktläätsega.

7.3.3. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse kontaktläätsega ning kontaktläätse kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Teenuse osutajal kohustust sellist kontaktläätse asendada ning Teenuse kasutaja kohustub tasuma kontaktläätse hinna ja ekspertiisi kulud.

7.3.4. Kontaktläätsede tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist oli defektse kontaktläätsega, siis hüvitab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale kontaktläätse tagastamise mõistlikud kulud, mille kohta peavad olema kuludokumendid.

7.4. Muude toodete tagastamine.

7.4.1. Hügieenilistel kaalutlustel ei ole võimalik tagastada läätsekonteinereid, pintsette ja hooldusvahendeid.

8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Eoptika.ee -s tellimuse registreerimisel.

8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.

8.5. Isikuandmeid töötleb JSC Desmita Solutions, registrikood 302475657, Vilkpedes str. 22, Vilnius Lithuania, LT 03151 Tel. No. +37061787175

 

8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.

8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

8.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.9. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.

8.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

8.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

9. Vastutus

9.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Eoptika.ee teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

9.2. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide Eoptika.ee teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ning korrashoidmisega seotud kulutuste, samuti muude Eoptika.ee teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.3. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade tavade vastasest Eoptika.ee teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele Eoptika.ee teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

10. Garantii

10.1. Teenuse osutaja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb tootja poolt kontaktläätsedele kehtestatud kasutusaja jooksul (nt ühekuuliste kontaktläätsede puhul 1 kuu, kahekuuliste kontaktläätsede puhul 2 kuud jne).

10.2. Toote lepingutingimustele mittevastavusest on Teenuse kasutaja kohustatud Teenuse osutajat viivitamatult teavitama, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates nende kasutusele võtmisest.

10.3. Teenuse kasutajal on õigus tootel ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda toote tasuta parandamist ja selle võimatuse korral asendamist.

10.4. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik tootel ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Teenuse kasutaja süül.

10.5. Ilmnenud toote puudustest Teenuse osutajale teatamisel (punkt 10.2) esitab Teenuse kasutaja Teenuse osutajale kontaktläätsed, kontaktläätsede originaalpakendi ja tellimuse numbri.

10.6. Teenuse osutaja ei vastuta toote puuduste eest, kui:

10.6.1. Teenuse kasutaja on rikkunud toote kasutus- ja hooldustingimusi;

10.6.2. nõue kontaktläätsede osas esitatakse hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates kontaktläätsede kasutusele võtmisest;

10.6.3. toodet on püütud iseseisvalt parandada;

10.6.4. nõudele ei lisata kontaktläätsi, kontaktläätsede originaalpakendit ja tellimuse numbrit.

10.7. Tootele annab müügigarantii JSC Desmita Solutions, registrikood 302475657, Vilkpedes str. 22, Vilnius Lithuania, LT 03151 Tel. No. +37061787175

10.8. Müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Teenuse kasutajal pöörduda Desmita OÜ töötaja poole saates meili e-posti aadressile info@Eoptika.ee

10.9. Lisaks käesolevast punktist tulenevatele õigustele on Teenuse kasutajal ka muud seadusest tulenevad õigused.

11. Erimeelsused

11.1. Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

12. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Eoptika.ee kasutamise tingimustega”, Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

12.3. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja kinnitab, et:

12.3.1. tal on kontaktläätsed silmaarsti või optometristi poolt määratud ning ta on varem kontaktläätsi kandnud;

12.3.2. ta teab oma kontaktläätse tugevust ja teisi parameetreid;

12.3.3. ta oskab kontaktläätsi kasutada ja hooldada;

12.3.4. ta on teadlik ohtudest, mis võivad kaasneda kontaktläätsede kandmisega, samuti kontaktläätsede ebapiisava hoolduse või ebaõige käsitlemisega;

12.3.5. tal ei ole vastunäidustusi kontaktläätsede kandmiseks.

13. Lõppsätted

13.1. Juhul, kui mingi Kasutuslepingu säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Kasutuslepingu sätete kehtivust ning Teenuse osutaja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega.

13.2. Kasutuslepingus kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning Kasutuslepingu teksti lugemise kergendamiseks. Pealkirjad ei oma õiguslikku tähendust tõlgendamisel.